Polityka prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Portalu www.idealnymaterac.pl, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Portalu lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Portalu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Dostęp do danych osobowych mają tylko: Właściciel i Administrator Portalu.

Przetwarzanie danych

W związku z prowadzeniem Portalu www.idealnymaterac.pl, Właściciel i Administrator zbierają i przetwarzają dane osobowe Użytkowników Portalu w postaci bazy użytkowników Portalu. Dane indywidualne Użytkowników są wprowadzane do bazy podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu.

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Portalu www.idealnymaterac.pl, Właściciel i Administrator uznają za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Właściciel i Administrator nie ponoszą żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Portalu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Sposób wykorzystania danych uzyskanych od Użytkowników Portalu

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych, Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystanie podanych informacji - w tym adresu elektronicznego - przez Właściciela i Administratora Portalu w celach marketingowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Portal www.idealnymaterac.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Dane elektroniczne

Właściciel oraz Administrator zbierają informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych podstron Portalu www.idealnymaterac.pl przez Użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych i adresów IP; powyższe dane Portal www.idealnymaterac.pl przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.

W celu dostosowania treści Portalu do potrzeb Użytkowników, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer www.idealnymaterac.pl na komputerze użytkownika, które serwer Portalu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z danego komputera. Informacje z plików cookies służą Właścicielowi i Administratorowi do monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Portalu.


Informacje o cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies, popularnie zwane ciasteczkami, to pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania stron internetowych. Ciasteczka są powszechnie stosowane w rozwiązaniach takich jak sklepy internetowe, sondy, strony wymagające logowania oraz monitorowanie aktywności odwiedzających.

Informacje zawarte w plikach cookies nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z urządzeniem na którym zostały zapisane. Cookies mogą zawierać dane takie jak nazwa strony z której pochodzą, czas przechowywania czy adres IP urządzenia z którego nastąpiło połączenie.

Jak używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są przez nas w celu zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności strony www, a także tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk odwiedzin. Dla realizacji powyższych celów możemy również zezwolić podmiotowi zewnętrznemu np. Google na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu.

Usuwanie plików cookies

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia a także zmienić ustawienia przeglądarki tak by blokować automatyczną obsługę ciasteczek. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na poprawność działania niektórych funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.